Τραγουδάμε την ΕπανάστασηΑγγίζω τα αστεράκια και ακούω...