Ο \"Τοίχος της καλοσύνης\" του σχολείου μας συνεχίζει τη δράση του...Τη Δευτέρα 18-12-2023 παραδόθηκαν στο Χριστοδούλειο  Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών τα   τρόφιμα και τα προϊόντα καθαρισμού που συγκεντρώθηκαν από όλη τη σχολική μας κοινότητα στον "Τοίχο της Καλοσύνης".

Ο Τοίχος της καλοσύνης του σχολείου μας συνεχίζει τη δράση του...
Ο Τοίχος της καλοσύνης του σχολείου μας συνεχίζει τη δράση του...Ο Τοίχος της καλοσύνης του σχολείου μας συνεχίζει τη δράση του...Ο Τοίχος της καλοσύνης του σχολείου μας συνεχίζει τη δράση του...Ο Τοίχος της καλοσύνης του σχολείου μας συνεχίζει τη δράση του...Ο Τοίχος της καλοσύνης του σχολείου μας συνεχίζει τη δράση του...Ο Τοίχος της καλοσύνης του σχολείου μας συνεχίζει τη δράση του...Ο Τοίχος της καλοσύνης του σχολείου μας συνεχίζει τη δράση του...Ο Τοίχος της καλοσύνης του σχολείου μας συνεχίζει τη δράση του...