\"Ο Τοίχος της Καλοσύνης\"     Για ακόμα μια φορά ο Τοίχος της Καλοσύνης του σχολείου μας φιλοξένησε τις προσφορές των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους.

     Ύστερα από τη φοβερή θεομηνία και καταστροφή που έπληξε τη Θεσσαλία η σχολική μας κοινότητα στάθηκε αρρωγός της συλλογικής προσπάθειας συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία και προσφέρθηκαν για την κάλυψη βασικών αναγκών των συνανθρώπων μας που δοκιμάστηκαν. 

       Ελπίζουμε να συνεχιστούν και στο μέλλον ανάλογες προσπάθειες!!!

Ο Τοίχος της Καλοσύνης