Το κρεμαστό αντικείμενοΤο πρόβλημα της εβδομάδας, από τον διαγωνισμό "Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής" για την Στ΄ τάξη.

Το κρεμαστό αντικείμενο, όπως φαίνεται στο σχήμα, βρίσκεται σε ισορροπία. Το βάρος του σπάγκου και οι οριζόντιες ράβδοι δεν λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό βάρος. Το συνολικό του βάρος είναι 112 γραμμάρια. Πόσο ζυγίζει το αστέρι;