Το κόψιμο του κούτσουρουΤο πρόβλημα της εβδομάδας, από τον διαγωνισμό "Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής" του 2019 για την Στ΄τάξη.

Χρησιμοποιώντας ένα σταθερό λόγο, μπορείτε να κόψετε ένα κορμό ξύλου σε 3 κομμάτια σε 12 λεπτά. Σε λεπτά με τον ίδιο σταθερό λόγο, πόσο χρόνο θα σας πάρει να κόψετε ένα παρόμοιο κορμό ξύλου σε 6 κομμάτια;

Το κόψιμο του κούτσουρου