Το καγκουρόΤο πρόβλημα της εβδομάδας, από το «Καγκουρό: Μαθηματικά για όλους», Τόμος 6, 2012.

Ένα καγκουρό θέλει να ανέβει μια μεγάλη σκάλα. Μπορεί να κάνει μόνο δύο ειδών πηδήματα: Είτε για να ανέβει 3 σκαλοπάτια μονομιάς ή για να κατέβει 4 μονομιάς. Ποιος είναι ο πιο μικρός αριθμός πηδημάτων που θα χρειαστεί να κάνει για να φτάσει (ακριβώς) στο 22ο σκαλοπάτι;

Α) 7                   Β) 9                Γ) 10                Δ) 12                  Ε) 15

Το καγκουρό