Το γρασίδι του κήπουΤο πρόβλημα της εβδομάδας, από τον διαγωνισμό "Παιχνίδι και μαθηματικά" του 2019 για την Στ΄ τάξη.

Στον διπλανό κήπο το εσωτερικό ορθογώνιο που είναι στρωμένο
με πλάκες έχει διαστάσεις 6 μ. και 3 μ. Το υπόλοιπο μέρος του
κήπου γύρω από αυτό, θα φυτευτεί με γρασίδι. Αν η απόσταση της
κάθε πλευράς του εσωτερικού ορθογωνίου από την αντίστοιχη
πλευρά του εξωτερικού ορθογωνίου είναι 2 μ., ποιο είναι το
εμβαδόν του μέρους του κήπου που θα φυτευτεί;

Το γρασίδι του κήπου