Δ΄ ΤΑΞΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - STEM (2)


Ας γίνουμε μικροί μηχανικοί!
Συνεργαζόμαστε και φτιάχνουμε καταπέλτες.
Ποιος έφτιαξε τον καλύτερο; Πόσο μακριά καταφέραμε να εκτοξεύσουμε ένα μικρό αντικείμενο;  
Ας πειραματιστούμε λοιπόν...
Δ΄ ΤΑΞΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - STEM (2)
Δ΄ ΤΑΞΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - STEM (2)Δ΄ ΤΑΞΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - STEM (2)Δ΄ ΤΑΞΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - STEM (2)Δ΄ ΤΑΞΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - STEM (2)Δ΄ ΤΑΞΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - STEM (2)Δ΄ ΤΑΞΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - STEM (2)Δ΄ ΤΑΞΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - STEM (2)Δ΄ ΤΑΞΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - STEM (2)