Τα ξυλάκιαΤο πρόβλημα της εβδομάδας, από τον διαγωνισμό "Παιχνίδι και μαθηματικά" του 2019 για την Στ΄ τάξη.

Ο Παναγιώτης και ο Λεωνίδας έχουν 60 ξυλάκια ίδιου μεγέθους. Παίρνοντας
κάποια από αυτά, ο Λεωνίδας σχηματίζει ένα ισόπλευρο τρίγωνο
χρησιμοποιώντας για κάθε πλευρά του 8 ξυλάκια. Με όλα τα υπόλοιπα
ξυλάκια ο Παναγιώτης σχηματίζει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο του
οποίου η μία πλευρά αποτελείται επίσης από 8 ξυλάκια. Από πόσα ξυλάκια
θα αποτελείται η άλλη πλευρά του ορθογωνίου;

Τα ξυλάκια