Τα παιδιά του περιβαλλοντικού ομίλου συμμετέχουν στην καμπάνια των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ



Πόσο ευαισθητοποιημένα μπορεί να είναι αυτά τα μικρά πλάσματα που ονομάζονται παιδιά? Πόσο διαθέσιμα να σώσουν τον κόσμο τούτο, όταν συχνά εμείς οι μεγάλοι απλά... γυρνάμε το κεφάλι?

Τα παιδιά του περιβαλλοντικού ομίλου συμμετέχουν στην καμπάνια των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Συζητούν πρόθυμα για τα προβλήματα που ταλαιπωρούν όλους τους κατοίκους αυτής της γης ....  συναισθάνονται, ενεργοποιούνται και μεταμορφώνουν μοναδικά τα λόγια ... σε εικαστική έκφραση και δράση.

Για ένα κόσμο πιο φιλικό για όλους... χωρίς φτώχεια, χωρίς πείνα και ανισότητες... έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία και καλή εκπαίδευση..... χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, μεριμνώντας για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των γενεών που θα έρθουν...

Τα παιδιά του περιβαλλοντικού ομίλου συμμετέχουν στην καμπάνια των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕΤα παιδιά του περιβαλλοντικού ομίλου συμμετέχουν στην καμπάνια των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕΤα παιδιά του περιβαλλοντικού ομίλου συμμετέχουν στην καμπάνια των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ