Τα μολύβιαΤο πρόβλημα της εβδομάδας, από τον διαγωνισμό "Παιχνίδι και μαθηματικά" του 2019 για την Στ΄ τάξη

Αν ο Γιώργος αγοράσει 8 μολύβια, θα χρειαστεί 1,20 € επιπλέον από τα χρήματα
που έχει. Εάν αγοράσει 9 μολύβια θα χρειαστεί 1,80 € επιπλέον από τα χρήματα
που έχει. Πόσα μολύβια μπορεί να αγοράσει με τα χρήματα που έχει;

Τα μολύβια