Συνεργασία του σχολείου μας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής      Αγαπητοί γονείς της Α΄ τάξης, σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας προτίθεται να συνεργαστεί με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα με την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Κυριακούλα Ρόθου.

Το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στον χώρο του σχολείου μας έχει ως θέμα : «Ανάπτυξη των δεξιοτήτων προφορικού λόγου και ανάγνωσης παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας: μια διαχρονική μελέτη» και αναφέρεται σε μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου το τρέχον διδακτικό έτος 2023 – 2024.

 

Συνεργασία του σχολείου μας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει την έγκριση της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας του ΑΠΘ (Αρ. Πρωτ.: 236740/2023 , 13-9-2023).

Από εσάς ζητάμε την έγγραφη συναίνεσή σας (με σχετικό έγγραφο που μοιράστηκε την Παρασκευή 13/10/2023), για τη συμμετοχή του παιδιού σας για τέσσερις (4) συνολικά διδακτικές ώρες. Δύο (2) ώρες μέσα στον Οκτώβριο και άλλες δύο (2) τον Απρίλιο ή Μάιο του 2024.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία!

Η έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και το Έντυπο Γονικής Συγκατάθεσης επισυνάπτονται παρακάτω: