Συμμετοχή των μαθητριών και των μαθητών του Περιβαλλοντικού μας Ομίλου στο «Μαθητικό Συνέδριο για τη Μετάβαση προς ένα Κλιματικά ουδέτερο μέλλον» στο πλαίσιο της Ελευσίνας 2023- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Με μεγάλη χαρά θα συμμετάσχουμε στο Μαθητικό Συνέδριο για τη Μετάβαση προς  ένα Κλιματικά ουδέτερο μέλλον, που θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Α΄ και Γ’ Αθήνας, και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα (UfU) της Γερμανίας.

Συμμετοχή των μαθητριών και των μαθητών του Περιβαλλοντικού μας Ομίλου  στο Μαθητικό Συνέδριο για τη Μετάβαση προς  ένα Κλιματικά ουδέτερο μέλλον στο πλαίσιο της Ελευσίνας 2023- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα θα μετάσχουν σε αυτό περίπου 250 μαθητές  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Γερμανία και 5 Βαλκανικές χώρες. Η δράση αυτή αποτελεί το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 149 των δράσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2023 στην Ελευσίνα.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη δυνατή αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών της Ελευσίνας και εκείνων των άλλων πόλεων, ώστε να προκύψουν ιδέες για τη διαμόρφωση ενός ενεργειακά αποδοτικού και κλιματικά ουδέτερου μέλλοντος. Τόσο η προετοιμασία των μαθητών όσο και η δομή του συνεδρίου βασίζονται σε συμμετοχικές μεθοδολογίες για την ενδυνάμωση των μαθητών, την ανάδειξη των απόψεών τους και τη δημιουργία συλλογικού οράματος.

Το μεγαλύτερο μέρος του έργου, που περιλαμβάνει επί πλέον του Συνεδρίου και δράσεις προετοιμασίας/εκπαίδευσης των σχολείων, μετακινήσεων και διαμονής για τις ξένες αντιπροσωπείες  και διάδοσης των αποτελεσμάτων, χρηματοδοτείται απ’ ευθείας από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Κλιματικής Δράσης.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κ. Νιάρχου Ελένη την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας για την τιμή και την πρόσκληση να πάρουν μέρος τα παιδιά του Περιβαλλοντικού μας Ομίλου σε ένα τόσο σημαντικό συνέδριο με συμμετοχές μαθητών από επτά χώρες της Ευρώπης!!!

 

Συμμετοχή των μαθητριών και των μαθητών του Περιβαλλοντικού μας Ομίλου  στο Μαθητικό Συνέδριο για τη Μετάβαση προς  ένα Κλιματικά ουδέτερο μέλλον στο πλαίσιο της Ελευσίνας 2023- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.Συμμετοχή των μαθητριών και των μαθητών του Περιβαλλοντικού μας Ομίλου  στο Μαθητικό Συνέδριο για τη Μετάβαση προς  ένα Κλιματικά ουδέτερο μέλλον στο πλαίσιο της Ελευσίνας 2023- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Δείτε τα σχετικά αρχεία


Κατεβάστε το αρχείο