Συλλογικός Προγραμματισμός 2022 - 2023Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει ο συλλογικός προγραμματισμός της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2022 - 2023 στους παρακάτω τομείς:

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δείτε τα σχετικά αρχεία


Συλλογικός Προγραμματισμός 2022-2023