Συλλογικός Προγραμματισμός


Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει ο συλλογικός προγραμματισμός της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2021 - 2022 στους παρακάτω τομείς: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση Σχέσεις σχολείου - οικογένειας Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δείτε τα σχετικά αρχεία


Κατεβάστε το αρχείο