Σχέδιο μαθήματος στο κεφάλαιο Γεωμετρικά μοτίβα – «Ωραίο σχέδιο!!!» Μαθηματικά - Στ\' Δημοτικού