Ψωνίζουμε τετράδιαΤο πρόβλημα της εβδομάδας από την  Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων, τεύχος 2ο.  

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται πόσο κοστίζουν τα 6 τετράδια. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να αγοράσουμε 9 ίδια τετράδια;

 

Α)  8€             Β)  7€            Γ)  6€             Δ)  5€            Ε)  κανένα από τα προηγούμενα