Πρόγραμμα 1ης παιδαγωγικής ενημέρωσης γονέωνΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Όλες οι ενημερώσεις θα γίνουν στις 13:15΄ και η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη.

Μαλικούρτη Μαρίκα    (Α΄τάξη)

Δευτέρα  18/09/2023

Ζαβραδινού Δήμητρα  (Β1  τάξη) 

Τρίτη 19/09/2023

Ηλιοπούλου Ιωάννα   (Β2  τάξη)

Τρίτη 19/09/2023

Λιβάς Δημήτριος  (Γ΄  τάξη)

Τετάρτη 20/09/2023

Στασινού Λαμπρινή  (Δ΄  τάξη) 

Παρασκευή 22/09/2023

Αθανασοπούλου Ζωή  (Ε1  τάξη)

Πέμπτη 21/09/2023

Καλικαντής Παναγιώτης  (Ε2  τάξη)   

Πέμπτη 21/09/2023

Νιανιόγλου Γεωργία  (Στ1  τάξη) 

Δευτέρα 25/09/2023

Καροπούλου Μαρία  (Στ2 τάξη)

Τρίτη 26/09/2023

Πρόγραμμα 1ης παιδαγωγικής ενημέρωσης γονέων