Ποιος είναι ο αριθμός;Το πρόβλημα της εβδομάδας από τα «Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής», Ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ του ΠΔΜ.

Να βρεθεί ο μεγαλύτερος αριθμός, που είναι μικρότερος από 1.000, τελειώνει σε 2, έχει άθροισμα ψηφίων 9 και διαιρείται (ακριβώς) με το 4.