Παράδοση Βαθμολογίας Β΄ τριμήνου – Ενημέρωση γονέων   Σας γνωστοποιούμε ότι η ενημέρωσή σας για την πρόοδο αλλά και τη συμπεριφορά των μαθητών (Α΄ – Β΄ τάξεις) καθώς και η παράδοση της βαθμολογίας του Β΄ τριμήνου για τις τάξεις  Γ΄- Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/03/2023 στις 13:15 (στο σχόλασμα) στις αίθουσες.

 

Παράδοση Βαθμολογίας Β΄ τριμήνου – Ενημέρωση γονέων

Επισημαίνουμε ότι η παραμονή των μαθητών στον χώρο του σχολείου μετά τις 13:15 (ώρα ολοκλήρωσης του πρωινού προγράμματος και της ευθύνης των εφημερευόντων εκπαιδευτικών) μπορεί να γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των γονέων όσον αφορά στην εποπτεία τους.

Το Ολοήμερο την ημέρα εκείνη θα λειτουργήσει κανονικά για τα εγγεγραμμένα παιδιά.

Στις 12:45 (πριν την παράδοση των «Ελέγχων Προόδου») θα υπάρξει, στον αύλειο χώρο, ενημέρωση από τον Διευθυντή του Σχολείου για τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του σχολείου μας και αντιμετώπισής τους.