Η οικουμενική ευθύνη για τη διάσωση του πλανήτη, κάπου καρποφορεί... (WWF)


Από το 1 έως το 10 (αριθμός δακτύλων), τα παιδιά του περιβαλλοντικού ομίλου ψήφισαν 10 για την υιοθέτηση καθημερινών πρακτικών με στόχο τη λύση στην κλιματική αλλαγή και κατά μέσο όρο 5, για τη συμβολή της επιστήμης και της τεχνολογίας σε αυτό...
 
Η οικουμενική ευθύνη για τη διάσωση του πλανήτη, κάπου καρποφορεί... (WWF)
Ίσως λιγο υπερβολικό μα και ενθαρρυντικό ,όταν τα παιδιά νιώθουν την ευθύνη ενώ πολλοί ενήλικες ακούν κλιματική κρίση,
και απλά ... γυρνούν κεφάλι!
Συνειδητοποίησαν πολύτιμες δεξιότητες για τη λειτουργία της ομάδας ανεύρεσης λύσεων και ανακάλυψαν μια γκάμα επαγγελμάτων με πυξίδα τη βιωσιμότητα. Κινήθηκαν σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και συζήτησαν τις πράσινες ιδέες τους για τα νησιά των ονείρων τους...
Η οικουμενική ευθύνη για τη διάσωση του πλανήτη, κάπου καρποφορεί... (WWF)Η οικουμενική ευθύνη για τη διάσωση του πλανήτη, κάπου καρποφορεί... (WWF)Η οικουμενική ευθύνη για τη διάσωση του πλανήτη, κάπου καρποφορεί... (WWF)Η οικουμενική ευθύνη για τη διάσωση του πλανήτη, κάπου καρποφορεί... (WWF)