Οι τέσσερις φίλοιΤο πρόβλημα της εβδομάδας από τα «Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής», Ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ του ΠΔΜ.

4 φίλοι (ο Κώστας, ο Λάμπρος, ο Μηνάς και ο Νίκος) εργάζονται σε ένα νοσοκομείο. Οι ειδικότητές τους είναι: αναισθησιολόγος, βιοχημικός, γυναικολόγος και δερματολόγος. Ξέρουμε ότι:

  • Ο Κώστας είναι γιατρός.
  • Ο Λάμπρος ασχολείται με ασθενείς ενός μόνο φύλου.
  • Ο αναισθησιολόγος δε λέγεται Μηνάς ή Νίκος.
  • Ο Νίκος δεν είναι δερματολόγος.

        Τι ειδικότητα έχει ο καθένας από τους τέσσερις φίλους;