Οι κύκλοιΤο πρόβλημα της εβδομάδας, από τον διαγωνισμό "Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής" του 2019 για την Στ΄τάξη.

Παρατηρώντας κάποιος τους τρείς πρώτους κύκλους, μπορεί να διακρίνει το μοτίβο ή την σχέση που είναι ίδια και στους 4 κύκλους. Ποια είναι η σχέση των αριθμών σε κάθε κύκλο; Ποιος είναι ο αριθμός που λείπει στον τέταρτο κύκλο;

(Κάνω κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει.)

Οι κύκλοι