Οι κάτοικοι των χωριώνΤο πρόβλημα της εβδομάδας από την ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ του ΠΔΜ, "Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής" , Διαγωνισμός 2008

 

Δύο χωριά έχουν συνολικό πληθυσμό 1.440 κατοίκους. Αν όμως από το πρώτο χωριό μεταφερθούν στο δεύτερο 142 κάτοικοι, τότε τα δυο χωριά θα έχουν τον ίδιο πληθυσμό. Πόσους κατοίκους έχει κάθε χωριό;