ΜοτίβοΤο πρόβλημα της εβδομάδας από την  Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων, τεύχος 1.

Η Ιωάννα δημιούργησε την παρακάτω σειρά αριθμών ξεκινώντας από τον αριθμό 36:

                                            36 , 28 ,24 , 22 , 21

     Με ποιον κανόνα δημιούργησε τη σειρά;

       Α) αφαίρεσε από τον αριθμό 10 και διαίρεσε με το 2

       Β) διαίρεσε τον αριθμό με το 2 και πρόσθεσε 8

       Γ) βρες το μισό του αριθμού και πρόσθεσε 10

       Δ) πολλαπλασίασε τον αριθμό με το 4 και αφαίρεσε το 2