Μεγάλη χαρά για το σχολείο μας και τον περιβαλλοντικό μας όμιλο να επιλεγεί, μαζί με άλλα 5 δημοτικά σχολεία από την επικράτεια να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της WWF Ελλάς: \"Μαθητές σε δράση για το κλίμα\" Πρόκειται για ένα πρόγραμμα «εκπαίδευσης για την κλιματική κρίση ????» που υλοποιείται με τη στήριξη του WWF σε 20 σχολεία (5 δημοτικά, 6 γυμνάσια και 9 λύκεια) τη φετινή σχολική χρονιά.

Από τον Οκτώβρη εφαρμόζεται μία καινοτόμος εκπαιδευτική μεθοδολογία (Design Thinking ????), καθώς και η προσέγγιση STEAM, που θα οδηγήσει στην ανάληψη δράσης για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του σχολείου μας.

 

 

Μεγάλη χαρά για το σχολείο μας και τον περιβαλλοντικό μας όμιλο να επιλεγεί, μαζί με άλλα 5 δημοτικά σχολεία από την επικράτεια να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της WWF Ελλάς: Μαθητές σε δράση για το κλίμα
 
 
Το πρόγραμμα «Από την ιδέα στην πράξη: μαθητές σε δράση για το κλίμα», στοχεύει στην κατάθεση, σχεδιασμό και υλοποίηση από τους μαθητές, καινοτόμων ιδεών για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του σχολείου με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Α. παρατήρηση και αυτοψίες από τους μαθητές, συνεντεύξεις με μέλη της σχολικής κοινότητας για την κατανόηση των προκλήσεων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος
Β. διατύπωση του προβλήματος που θέλουν να λύσουν και επινόηση ιδεών για την επίλυσή του μέσα από τη μεθοδολογία «Design Thinking»
Γ. εφαρμογή λύσης τεχνικού τύπου και επιδίωξη αλλαγής συμπεριφοράς
Ευχαριστούμε πολύ την κ. Νιάρχου Ελένη  (υπεύθυνη Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας) που μας πρότεινε και μας υποστηρίζει σε κάθε «πράσινο» όνειρό μας.