Μαθητικό Συνέδριο «Μετάβαση σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον», Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Περιβαλλοντικού μας Ομίλου θα συμμετέχουν στο Ευρωπαικό Μαθητικό Συνέδριο  «Μετάβαση σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια των δράσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύσουσας , Ελευσίνα 2023.

 

Μαθητικό Συνέδριο Μετάβαση σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον, Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023

350 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Ελευσίνα,
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Γερμανία, την Αλβανία, τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και το Κόσοβο θα συναντηθούν στην Ελευσίνα σε
ένα τριήμερο Μαθητικό Συνέδριο, για να δώσουν απαντήσεις σε αυτά, αλλά και
ειδικότερα ερωτήματα.
Οι μαθητές οδηγούνται στο συνέδριο έχοντας λάβει την απαιτούμενη προετοιμασία
στο σχολείο, η οποία συνίσταται σε τέσσερα επίπεδα:

α) επεξεργασία των βασικών
εννοιών που σχετίζονται με την κλιματική κρίση, την κλιματική ουδετερότητα και τις
ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος,
β) μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του σχολείου, της γειτονιάς ή της πόλης τους
ως προς το κλιματικό αποτύπωμα, γ) μεθοδολογία του οραματισμού, δ) δημιουργία
οδικού χάρτη (roadmap) με χρονικό ορίζοντα το 2030, ο οποίος εκτίθεται στο
μαθητικό συνέδριο με τη μορφή poster.
Κατά τη διάρκεια του Μαθητικού Συνεδρίου με συμμετοχική δημοκρατική
διαβούλευση θα προτείνουν λύσεις για την Ελευσίνα, αφού πρώτα περιηγηθούν
στην πόλη, αναγνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις και
κατανοήσουν τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου - περιβάλλοντος.
Οι λύσεις, με αναφορά σε θεματικές διαδρομές της πόλης, θα αφορούν σε θέματα:
βιομηχανία- ενέργεια, θαλάσσιο οικοσύστημα και παράκτιο μέτωπο, κτίρια, αστικό
περιβάλλον και κινητικότητα, βιώσιμη διατροφή, διαχείριση απορριμμάτων,
πολιτιστική κληρονομιά- αρχαιολογικός χώρος, συμμετοχή των κατοίκων. Κατά την
περιήγησή τους στην πόλη της Ελευσίνας, μέσα από το δομημένο περιβάλλον
(αρχιτεκτονική χώρων, οικισμοί, κ.λπ.), το πολιτιστικό περιβάλλον (μνημεία,
αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.) και το κοινωνικό περιβάλλον (χωροταξική οργάνωση,
οικονομία κ.λπ.), οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εξοικειωθούν με την Ελευσίνα και
θα κατανοήσουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος, με σκοπό την
ανάδειξη προτάσεων.
Οι προτάσεις θα προκύψουν μέσα από διαβούλευση σε ομάδες, δημιουργώντας
από κοινού συλλογικό όραμα για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον. Το συλλογικό
αυτό όραμα θα οπτικοποιηθεί μέσω της τέχνης, θα προσφερθεί ως δώρο στην
Ελευσίνα και ως παρακαταθήκη για άλλες πόλεις, πολιτιστικές πρωτεύουσες και μη
ανά την Ευρώπη.

Δείτε τα σχετικά αρχεία


Κατεβάστε το αρχείο