Ο κωδικός της κλειδαριάς


Το πρόβλημα της εβδομάδας, από τον Μαθηματικό Διαγωνισμό "Παιχνίδι και Μαθηματικά" του 2009