Η Ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία: από την εθνική βιογραφία σε μια Ιστορία της ανθρωπότηταςΕπιστημονικό άρθρο, για το μάθημα της Ιστορίας και τη διαμόρφωσή του, από τον καθηγητή Ιστορίας Luigi Cajani, Πανεπιστήμιο της Ρώμης ‘La Sapienza’, Ιταλία.

.....Η ιστορία που διδάσκεται σήμερα στα σχολεία της Ευρώπης προέρχεται από ένα πρότυπο που δημιουργήθηκε στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα: ένα πρότυπο ιστορικής αφήγησης της βιογραφίας του έθνους, προκειμένου να κατασκευαστεί η εθνική ταυτότητα.....

.....Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρωτοβουλίες για το ριζοσπαστικό μετασχηματισμό της διδασκαλίας της ιστορίας σε εργαλείο εκπαίδευσης για την ειρήνη αναλήφθηκαν ξανά με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα κυρίως από την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η UNESCO έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, καθώς ξεπέρασε την ιδέα της διμερούς ή πολυμερούς αναθεώρησης των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας και πρότεινε μια νέα παγκόσμια οπτική της ιστορίας, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με μια νέα γενική παγκόσμια ιστορία που θα υπογράμμιζε πάνω απ’ όλα τις πολιτιστικές και επιστημονικές πτυχές, μαζί με «την αλληλεξάρτηση των λαών και των πολιτισμών και τη συμβολή τους […] στην κοινή κληρονομιά»......

 

Επισυνάπτεται όλο το επιστημονικό άρθρο, το οποίο αντλήθηκε από την ιστοσελίδα shared histories (Κοινές ιστορίες για μια Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές γραμμές -https://www.he.duth.gr/sharedhistories/).

 

1η εικόνα: Η Νεολιθική επανάσταση. Stonehenge, Ηνωμένο Βασίλειο

2η εικόνα: Από τις πόλεις στις αυτοκρατορίες. Κολοσσαίο, Ρώμη, Ιταλία

3η εικόνα: Η ευρωπαϊκή εξάπλωση στον κόσμο και η αρχή της παγκοσμιοποίησης. Ολλανδική γαλέρα

4η εικόνα: Η βιομηχανική επανάσταση. Bridgewater Mill, Ηνωμένο Βασίλειο

5η εικόνα: Η ιστορία του παρόντος χρόνου. Πτώση του τείχους του Βερολίνου, Γερμανία

6η: εικόνα: Tο μέλλον

Η Ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία: από την εθνική βιογραφία σε μια Ιστορία της ανθρωπότηταςΗ Ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία: από την εθνική βιογραφία σε μια Ιστορία της ανθρωπότηταςΗ Ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία: από την εθνική βιογραφία σε μια Ιστορία της ανθρωπότηταςΗ Ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία: από την εθνική βιογραφία σε μια Ιστορία της ανθρωπότηταςΗ Ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία: από την εθνική βιογραφία σε μια Ιστορία της ανθρωπότηταςΗ Ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία: από την εθνική βιογραφία σε μια Ιστορία της ανθρωπότητας