Ημερομηνίες πρώτης παιδαγωγικής συνάντησηςΤάξεις Α1 & Α2 την Πέμπτη 15/09/2022 στις 13:15΄ - 14:00΄
Β τάξη την Τετάρτη 21/09/2022 στις 13:15΄ - 14:00΄
Γ τάξη τη Δευτέρα 19/09/2022 στις 13:15΄ - 14:00΄
Τάξεις Δ1, Δ2 & Ε1 την Πέμπτη  22/09/2022 στις 13:15΄ - 14:00΄
Ε2 τάξη την Τρίτη 20/09/2022 στις 13:15΄ - 14:00΄
ΣΤ τάξη την Παρασκευή 23/09/2022 στις13:15΄ - 14:00΄