Η πισίναΤο πρόβλημα της εβδομάδας από τον 16ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισμό   «Παιχνίδι και Μαθηματικά»,  της  Ελληνικής  Μαθηματικής  Εταιρείας.

Μια πισίνα έχει διαστάσεις 7μ. και 12μ. Ο ιδιοκτήτης αποφάσισε για λόγους ασφαλείας να τοποθετήσει ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα σε απόσταση 3,5μ. από τις πλευρές της πισίνας, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν κάθε μέτρο του κιγκλιδώματος κοστίζει 47 ευρώ, πόσο θα κοστίσει η αγορά του;