Η πισίναΤο πρόβλημα της εβδομάδας από την  Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων, τεύχος 1.

Το συνολικό μήκος των τριών μπλε διαχωριστικών γραμμών της πισίνας στην εικόνα, είναι 60 μ. Πόσο θα είναι το συνολικό μήκος των γραμμών, αν χωρίσουμε την πισίνα σε 5 διαδρόμους κολύμβησης;

Α)   80 μ.          Β)   100 μ.        Γ)    75 μ.        Δ)   120 μ.         Ε)   110 μ.