Γνωρίζουμε τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Για ένα καλύτερο αύριο, τα παιδιά του περιβαλλοντικού ομίλου, έρχονται σε επαφή με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Γνωρίζουμε τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης