Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2021-2022Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας ενέκρινε τον "Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας" του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022 και  επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2021-2022

Δείτε τα σχετικά αρχεία


Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός