Εσωτερικός Κανονισμός για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου 2021-2022Επισυνάπτεται ο "Εσωτερικός Κανονισμός της σχολικής μας μονάδας για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου" για το σχολικό έτος 2021 - 2022.

Δείτε τα σχετικά αρχεία


Κατεβάστε το αρχείο