\"Εσωτερικοί Κανονισμοί 2023 - 2024\"    Επισυνάπτονται, κατόπιν έγκρισής τους από τις αρμόδιες αρχές, οι παρακάτω "Εσωτερικοί ΚανονισμοίΛειτουργίας της Σχολικής μας Μονάδας":

1. Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός Λειτουργίας.

2. Εσωτερικός Κανονισμός για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου.

3. Εσωτερικός Κανονισμός για τη Διαχείριση Πυρκαγιών και Ακραίων Καιρικών Φαινομένων.

Εσωτερικοί Κανονισμοί 2023 - 2024

Δείτε τα σχετικά αρχεία


1.
2.
3.