Εσωτερικοί Κανονισμοί 2022-2023Επισυνάπτονται, κατόπιν έγκρισής τους από τις αρμόδιες αρχές, οι παρακάτω "Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας της Σχολικής μας Μονάδας":

1. Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός Λειτουργίας.

2. Εσωτερικός Κανονισμός για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου.

3. Εσωτερικός Κανονισμός για τη Διαχείριση Πυρκαγιών και Ακραίων Καιρικών Φαινομένων. 

4. Συμπλήρωμα του ανωτέρω Εσωτερικού Κανονισμού για τη Διαχείριση Πυρκαγιών και Ακραίων Καιρικών Φαινομένων (3) με κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού.

Εσωτερικοί Κανονισμοί 2022-2023

Δείτε τα σχετικά αρχεία


1.
2.
3.
4.