Εσωτερικοί Κανονισμοί 2022-2023


Επισυνάπτονται, κατόπιν έγκρισής τους από τις αρμόδιες αρχές, οι παρακάτω "Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας της Σχολικής μας Μονάδας": 1. Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός Λειτουργίας. 2. Εσωτερικός Κανονισμός για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου. 3. Εσωτερικός Κανονισμός για τη Διαχείριση Πυρκαγιών και Ακραίων Καιρικών Φαινομένων.
Εσωτερικοί Κανονισμοί 2022-2023

Δείτε τα σχετικά αρχεία


1.
2.
3.