Εργαστήριο δεξιοτήτων Δ΄ τάξης«Ενδιαφέρομαι και ενεργώ - Ανθρώπινα δικαιώματα»

Εργαστήριο δεξιοτήτων Δ΄  τάξης

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ - Ανθρώπινα δικαιώματα», οι μαθητές/τριες της Δ1 τάξης ύστερα από συζήτηση και παρακολούθηση σχετικών βίντεο, εκφράστηκαν δημιουργικά ζωγραφίζοντας θέματα αναφορκά με τα Δικαιώματα του παιδιού.

Εργαστήριο δεξιοτήτων Δ΄  τάξηςΕργαστήριο δεξιοτήτων Δ΄  τάξηςΕργαστήριο δεξιοτήτων Δ΄  τάξηςΕργαστήριο δεξιοτήτων Δ΄  τάξηςΕργαστήριο δεξιοτήτων Δ΄  τάξηςΕργαστήριο δεξιοτήτων Δ΄  τάξηςΕργαστήριο δεξιοτήτων Δ΄  τάξηςΕργαστήριο δεξιοτήτων Δ΄  τάξης