Εργαστήριο δεξιοτήτων Β΄ και Ε΄ τάξης"Ζω καλύτερα - Ευ ζην: Ψυχική και συναισθηματική υγεία - Πρόληψη"

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων «Ζω καλύτερα - Ευ ζην: Ψυχική και συναισθηματική υγεία - Πρόληψη", επισκέφτηκε το σχολείο μας, στις 9 Νοεμβρίου 2021, η ψυχολόγος Ιωάννα Χαρδαλούπα από το Χαμόγελο του παιδιού. Παρουσίασε στους μαθητές της Β΄ και Ε΄ τάξης σχετικό πρόγραμμα (με μελέτη περίπτωσης) για τη συναισθηματική και ψυχική υγεία. Οι μαθητές προβληματίστηκαν, διατύπωσαν τις απόψεις τους και έλυσαν τις απορίες τους.

Εργαστήριο δεξιοτήτων Β΄ και Ε΄ τάξηςΕργαστήριο δεξιοτήτων Β΄ και Ε΄ τάξηςΕργαστήριο δεξιοτήτων Β΄ και Ε΄ τάξηςΕργαστήριο δεξιοτήτων Β΄ και Ε΄ τάξηςΕργαστήριο δεξιοτήτων Β΄ και Ε΄ τάξηςΕργαστήριο δεξιοτήτων Β΄ και Ε΄ τάξηςΕργαστήριο δεξιοτήτων Β΄ και Ε΄ τάξης