Εργαστήριο Δεξιοτήτων Γ2΄ τάξης«Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη»

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός- Διαφορετικότητα

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου εργαστηρίου τα παιδιά ανά δύο δημιούργησαν μια ιστορία για τη διαφορετικότητα σε εικόνες. Εικονογράφησαν ένα λογοτεχνικό κείμενο και του έδωσαν ένα δικό τους τέλος. Συγχαρητήρια!!!

Εργαστήριο Δεξιοτήτων Γ2΄ τάξηςΕργαστήριο Δεξιοτήτων Γ2΄ τάξηςΕργαστήριο Δεξιοτήτων Γ2΄ τάξηςΕργαστήριο Δεξιοτήτων Γ2΄ τάξηςΕργαστήριο Δεξιοτήτων Γ2΄ τάξηςΕργαστήριο Δεξιοτήτων Γ2΄ τάξης