\"Επίσκεψη Ε΄ τάξης στο Ευγενίδειο Ίδρυμα\"Στις 18 Ιανουαρίου 2023 οι μαθητές της Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν το Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Επίσκεψη Ε΄ τάξης στο Ευγενίδειο Ίδρυμα

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την έκθεση με τίτλο: "Η ελιά στη Λέσβο". Η έκθεση αυτή αναδεικνύει τον πολιτισμό της ελιάς και την τεχνολογία της επεξεργασίας της για την παραγωγή του ελαιολάδου μέσα από μία εντυπωσιακή παρουσίαση εικόνων, εκθεμάτων, οπτικοακουστικού υλικού και ψηφιακών εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας.

Επίσκεψη Ε΄ τάξης στο Ευγενίδειο ΊδρυμαΕπίσκεψη Ε΄ τάξης στο Ευγενίδειο ΊδρυμαΕπίσκεψη Ε΄ τάξης στο Ευγενίδειο ΊδρυμαΕπίσκεψη Ε΄ τάξης στο Ευγενίδειο ΊδρυμαΕπίσκεψη Ε΄ τάξης στο Ευγενίδειο ΊδρυμαΕπίσκεψη Ε΄ τάξης στο Ευγενίδειο ΊδρυμαΕπίσκεψη Ε΄ τάξης στο Ευγενίδειο ΊδρυμαΕπίσκεψη Ε΄ τάξης στο Ευγενίδειο ΊδρυμαΕπίσκεψη Ε΄ τάξης στο Ευγενίδειο Ίδρυμα