Επιμορφωτικές Ημερίδες της Συμβούλου Εκπαίδευσης κ. Ντάφου ΕυθυμίαςΣας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με έγγραφο της Συμβούλου Εκπαίδευσης κ. Ντάφου Ευθυμίας, η οποία έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι ημερίδες με υποχρεωτική παρουσία των δασκάλων των τάξεων ως εξής :

  • Στις 2 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη, για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΠΕ71 των Α΄ και Β΄ τάξεων, στην αίθουσα εκδηλώσεων των 3ου & 6ου Δ.Σ. Πετρούπολης με θέμα: «Νέα Προγράμματα Σπουδών και Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις: Γλώσσα και Μαθηματικά».
Επιμορφωτικές Ημερίδες της Συμβούλου Εκπαίδευσης κ. Ντάφου Ευθυμίας
  • Στις 3 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη, για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΠΕ71 των Γ΄ – Δ΄ τάξεων, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 45ου  Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου με θέμα: «Νέα Προγράμματα Σπουδών και Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις: Γλώσσα και Μαθηματικά».
  • Στις 4 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη, για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΠΕ71 των  Ε΄ – ΣΤ΄ τάξεων, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 40ου  Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου με θέμα: «Νέα Προγράμματα Σπουδών και Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις: Γλώσσα και Μαθηματικά».

    Συνεπώς στις ανωτέρω ημέρες οι μαθητές των αντίστοιχων τάξεων ΔΕΝ θα προσέλθουν στο σχολείο.

    Τις ημέρες που θα πραγματοποιηθούν οι ημερίδες το Ολοήμερο   θα λειτουργήσει προφανώς μόνο για τα παιδιά που έχουν μάθημα κανονικά στο πρωινό πρόγραμμα του σχολείου.