Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου για το σχολ. έτος 2024-2025Στο επισυναπτόμενο αρχείο (εγκύκλιος Φ.7/50345/Δ1/16-05-2024 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) υπάρχουν οι ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024 - 2025.

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου για το σχολ. έτος 2024-2025