\"Η Ελένη και τα αδέρφια της\"Το πρόβλημα της εβδομάδας από τα «Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής», Ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ του ΠΔΜ

Η Ελένη και τα αδέρφια της (Ζήσης, Ηλίας και Θάλεια) φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο. Να βρεθεί η τάξη του καθενός παιδιού, αν γνωρίζουμε ότι:

  • Η Θάλεια είναι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας.
  • Ο Ηλίας είναι ο μικρότερος από τα αγόρια.
  • Τα αγόρια φοιτούν σε διαδοχικές τάξεις.
  • Κανένα αγόρι δε φοιτά σε διαδοχική τάξη με κορίτσι.
  • Κανένα παιδί δεν φοιτά στη Β τάξη.