Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας σχολ. έτους 2021 - 2022Το επισυναπτόμενο αρχείο είναι η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2021 - 2022 και συγκεκριμένα η αποτίμηση στους τομείς "Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία" και "Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών".