Έκτακτη ΕνημέρωσηΑργία στα κλειστά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία αύριο Τρίτη 25/01/2022 αποφασίστηκε απόψε από την Κυβέρνηση. Δεν θα γίνει τηλεκπαίδευση σε κανένα από τα κλειστά σχολεία. Ο λόγος που αποφασίστηκε να μη γίνει τηλεκπαίδευση είναι ότι λόγω της αργίας στο δημόσιο δεν θα υπάρχει διοικητικό και τεχνικό προσωπικό για να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Έκτακτη Ενημέρωση