Εγγραφές μαθητών/τριών στο Ολοήμερο για το σχολικό έτος 2023 – 2024 Δόθηκε στους/στις μαθητές/τριες που παρακολουθούν φέτος το Ολοήμερο έντυπη αίτηση για φοίτηση σε αυτό κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024. Η εγγραφή και φέτος, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών εργασίας ή ανεργίας από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών. Όλες οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές.

 

Εγγραφές μαθητών/τριών στο Ολοήμερο για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Για να λειτουργήσει Ολοήμερο ως τις 17:30 μ.μ θα πρέπει να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τουλάχιστον δέκα μαθητές/τριες.

Η αίτηση για το Ολοήμερο θα πρέπει να παραδοθεί υπογεγραμμένη στο σχολείο (στους/στις δασκάλους/ες των τάξεων) έως την Τετάρτη 10/5/2023.

Στην αίτηση υπάρχει και επιλογή (ή μη) της πρωινής ζώνης (07:00 – 08:00). Παρακαλούμε να συμπληρωθεί ανάλογα για να δούμε αν θα δημιουργηθεί πρωινό τμήμα. Για τη δημιουργία της πρωινής ζώνης απαιτούνται τουλάχιστον δέκα μαθητές που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο. Δε νοείται φοίτηση μαθητή μόνο στην Πρωινή Ζώνη και όχι στο (απογευματινό) Ολοήμερο.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε μία (1) αίτηση θα γραφτούν ΟΛΑ τα παιδιά της οικογένειας που επιθυμούν Ολοήμερο.

Αν κάποιος γονέας επιθυμεί, εκ των υστέρων, μετά τη λήξη της προθεσμίας, φοίτηση του παιδιού του στο Ολοήμερο θα πρέπει να καταθέσει στο σχολείο αίτηση η οποία όμως θα πρέπει να εγκριθεί από τον κ. Διευθυντή Π.Ε Γ΄ Αθήνας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Από τη διεύθυνση του σχολείου