Δυναμική ή Στατική Νοοτροπία;


Νοοτροπία ανάπτυξης εναντίον Στατικής νοοτροπίας. (The power of believing that you can improve - βίντεο). Μια ψυχολογική θεωρία (Carol Dweck 2006, 2012)