Διδακτικό Προσωπικό 2021 -2022Δείτε το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου είναι το εξής:

 • Μπένος Στυλιανός (Διευθυντής)  (Υπεύθυνος Μαθηματικού Ομίλου Ε΄ τάξης)
 • Μαλικούρτη Μαρίκα (Α' Τάξη)  
 • Ζαβραδινού Δήμητρα (Β' Τάξη)   
 • Νάστου Θεοδώρα (Γ1' Τάξη)   (Υπεύθυνη Μαθηματικού Ομίλου Δ΄ τάξης)
 • Λουκοπούλου Αναστασία (Γ2' Τάξη)   
 • Νιανιόγλου Γεωργία (Δ1' Τάξη) (Υπεύθυνη Περιβαλλοντικού Ομίλου )  
 • Καροπούλου Μαρία (Δ2' Τάξη)     (Υπεύθυνη Μαθηματικού Ομίλου Δ΄ τάξης)
 • Καλικαντής Παναγιώτης (Ε' Τάξη)   
 • Λιβάς Δημήτριος (Υπ/ντής - Στ1' Τάξη)  
 • Στασινού Λαμπρινή (Στ2' Τάξη)    (Υπεύθυνη Μαθηματικού Ομίλου Στ΄ τάξης)
 • Λουκοπούλου Ανθούλα (Υπεύθυνη Ολοήμερου)  
 • Γεωργαντή Ελευθερία (Τμήμα Ένταξης)  (Υπεύθυνη Περιβαλλοντικού Ομίλου )
 • Αδαμοπούλου Γεωργία (Αγγλικής Γλώσσας)  
 • Μπούτα Αναστασία (Αγγλικής Γλώσσας)  
 • Πλατής Νικόλαος (Φυσικής Αγωγής)  
 • Ζορμπά Αντιγόνη  (Παράλληλη Στήριξη)  
 • Ρίζος Ιωάννης (Πληροφορικής)  
 • Χαρτζαβάλου Αγγελική (Μουσικής)  
 • Λίτινα Μαρία (Εικαστικών)  
 • Κρητικού Σοφία (Γαλλικής Γλώσσας)  
 • Κοράκη Κωνσταντίνα (Γερμανικής Γλώσσας)
 • Παπαζάνη Ουρανία (Ψυχολόγος)